Blanketter för ansökningar och ändringar

Medlemsansökan

Ändringsblankett

Platsbyte

Lämna båtplats

Kungälvs Motor och segelbåtssällskap tar emot dina personuppgifter, behandlar och tillgängliggör dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ansökan om andrahandsplats

Formulär för ansökan om andrahandsplats kommer att finnas i ”Platsköer” under tiden 1 november – 31 januari.
Blankett för ansökan om andrahandsplats kommer att finnas här under tiden 1 november – 30 juni.