Blanketter för ansökningar och ändringar

Medlemsansökan

Ändringsblankett

Platsbyte

Lämna båtplats

Kungälvs Motor och segelbåtssällskap tar emot dina personuppgifter, behandlar och tillgängliggör dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ansökan om andrahandsplats

Vi tar inte emot några ansökningar om andrahandsplats för säsongen 2018.